Esperanto | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Was für Kontotypen gibt es?
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
Girokonto
kuranta konto
Type bankrekening
Sparkonto
ŝparadoj konto
Type bankrekening
Privatkonto
persona konto
Type bankrekening
Gemeinschaftskonto
kuna konto
Type bankrekening
Kinderkonto
infana konto
Type bankrekening
Konto für fremde Währungen
fremda valuto konto
Type bankrekening
Businesskonto
afera konto
Type bankrekening
Studentenkonto
studenta konto
Type bankrekening
Fallen monatlich Gebühren an?
Ĉu estas monataj kotizoj?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Wie ist der Zinssatz?
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Vragen naar informatie over de spaarrente
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Mi perdis mian kreditkarton.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Können Sie mein Konto sperren?
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Mi bezonas anstataŭan karton.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Vragen naar informatie over leningen
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Vragen naar informatie over hypotheken
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
Hausratsversicherung
hejma/domanara asekuro
Type verzekering
Reiseversicherung
vojaĝa asekuro
Type verzekering
Lebensversicherung
viva asekuro
Type verzekering
Krankenversicherug
sana asekuro
Type verzekering
KFZ-Versicherung
aŭtoasekuro
Type verzekering
Versicherung für Haustiere
dombestoasekuro
Type verzekering
Diebstahlversicherung
ŝtela asekuro
Type verzekering
Hypothekenversicherung
hipoteka protekto
Type verzekering
Studentenversicherung
studentoposedoj
Type verzekering
Gruppenversicherung
grupoasekuro
Type verzekering
Sachversicherung
proprietoasekuro
Type verzekering
Flutschutzversicherung
inundoasekuro
Type verzekering
Brandschutzversicherung
fajroasekuro
Type verzekering
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Was kostet die Versicherung?
Kio estas la prezo por la asekuro?
Vragen hoeveel de verzekering kost