Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
我想要开一个银行账户。
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
我想要注销我的银行账户。
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
请问我能在网上开户吗?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
请问我能在手机上管理账户么?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Was für Kontotypen gibt es?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
Girokonto
活期账户
Type bankrekening
Sparkonto
储蓄账户
Type bankrekening
Privatkonto
个人账户
Type bankrekening
Gemeinschaftskonto
联名账户
Type bankrekening
Kinderkonto
儿童账户
Type bankrekening
Konto für fremde Währungen
外国货币账户
Type bankrekening
Businesskonto
商务账户
Type bankrekening
Studentenkonto
学生账户
Type bankrekening
Fallen monatlich Gebühren an?
请问有月费吗?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
请问国际转账的手续费是多少?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Bekomme ich ein Scheckbuch?
请问我会有支票簿吗?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Wie ist der Zinssatz?
储蓄利率是多少?
Vragen naar informatie over de spaarrente
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
您能如何防止我被诈骗?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
我丢失了我的信用卡。
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
我的信用卡被偷了。
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Können Sie mein Konto sperren?
您能冻结我的账户吗?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Ich brauche eine Ersatzkarte.
我需要补办一张卡。
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
我想要了解贷款信息。
Vragen naar informatie over leningen
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
您能给我说说利率信息吗?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Vragen naar informatie over hypotheken
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
我正在考虑买第一套房子。
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
这是我在购买的第二套房子。
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
我想要再抵押。
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
我想要评估我的抵押贷款。
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Ich kaufe eine Mietwohnung.
我想要买一处房产出租。
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
我的年收入大概______。
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Ich möchte eine Versicherung abschließen.
我想要买一份保险。
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
Hausratsversicherung
家庭保险
Type verzekering
Reiseversicherung
旅游保险
Type verzekering
Lebensversicherung
人身保险
Type verzekering
Krankenversicherug
健康保险
Type verzekering
KFZ-Versicherung
汽车保险
Type verzekering
Versicherung für Haustiere
宠物保险
Type verzekering
Diebstahlversicherung
失窃保险
Type verzekering
Hypothekenversicherung
抵押贷款保险
Type verzekering
Studentenversicherung
学生财物保险
Type verzekering
Gruppenversicherung
团体保险
Type verzekering
Sachversicherung
财产保险
Type verzekering
Flutschutzversicherung
洪水保险
Type verzekering
Brandschutzversicherung
火灾保险
Type verzekering
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
我的保险能保多久?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Was kostet die Versicherung?
请问我的保险多少钱?
Vragen hoeveel de verzekering kost