Vietnamees | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

我想要开一个银行账户。
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
我想要注销我的银行账户。
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
请问我能在网上开户吗?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
请问我能在手机上管理账户么?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
请问你们有哪些种类的银行账户?
Bạn có những loại thẻ nào?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
活期账户
tài khoản hiện tại
Type bankrekening
储蓄账户
tài khoản tiết kiệm
Type bankrekening
个人账户
tài khoản cá nhân
Type bankrekening
联名账户
tài khoản chung
Type bankrekening
儿童账户
tài khoản con
Type bankrekening
外国货币账户
tài khoản ngoại tệ
Type bankrekening
商务账户
tài khoản kinh doanh
Type bankrekening
学生账户
tài khoản sinh viên
Type bankrekening
请问有月费吗?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
请问国际转账的手续费是多少?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
请问我会有支票簿吗?
Tôi có sổ tài khoản không?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
储蓄利率是多少?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Vragen naar informatie over de spaarrente
您能如何防止我被诈骗?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
我丢失了我的信用卡。
Tôi mất thẻ tín dụng
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
我的信用卡被偷了。
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
您能冻结我的账户吗?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
我需要补办一张卡。
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

我想要了解贷款信息。
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Vragen naar informatie over leningen
您能给我说说利率信息吗?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Vragen naar informatie over de rentevoet
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Vragen naar informatie over hypotheken
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
我正在考虑买第一套房子。
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
这是我在购买的第二套房子。
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
我想要再抵押。
Tôi muốn thế chấp
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
我想要评估我的抵押贷款。
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
我想要买一处房产出租。
Tôi mua tài sản để cho
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
我的年收入大概______。
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

我想要买一份保险。
Tôi muốn mua bảo hiểm
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
家庭保险
Bảo hiểm hộ gia đình
Type verzekering
旅游保险
bảo hiểm du lịch
Type verzekering
人身保险
bảo hiểm nhân thọ
Type verzekering
健康保险
bảo hiểm sức khỏe
Type verzekering
汽车保险
bảo hiểm ô tô
Type verzekering
宠物保险
bảo hiểm thú nuôi
Type verzekering
失窃保险
bảo hiểm trộm cắp
Type verzekering
抵押贷款保险
bảo hiểm thế chấp
Type verzekering
学生财物保险
bảo hiểm tài sản sinh viên
Type verzekering
团体保险
bảo hiểm nhóm
Type verzekering
财产保险
bảo hiểm tài sản
Type verzekering
洪水保险
bảo hiểm lũ lụt
Type verzekering
火灾保险
bảo hiểm hỏa hoạn
Type verzekering
我的保险能保多久?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
请问我的保险多少钱?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Vragen hoeveel de verzekering kost