Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

请问我在【国家】取钱有手续费吗?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

我想要开一个银行账户。
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
我想要注销我的银行账户。
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
请问我能在网上开户吗?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
请问我能在手机上管理账户么?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
请问你们有哪些种类的银行账户?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
活期账户
cuenta corriente
Type bankrekening
储蓄账户
cuenta de ahorros
Type bankrekening
个人账户
cuenta personal
Type bankrekening
联名账户
cuenta conjunta
Type bankrekening
儿童账户
cuenta infantil
Type bankrekening
外国货币账户
cuenta en moneda extranjera
Type bankrekening
商务账户
cuenta comercial
Type bankrekening
学生账户
cuenta para estudiantes
Type bankrekening
请问有月费吗?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
请问国际转账的手续费是多少?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
请问我会有支票簿吗?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
储蓄利率是多少?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Vragen naar informatie over de spaarrente
您能如何防止我被诈骗?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
我丢失了我的信用卡。
He perdido mi tarjeta de crédito.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
我的信用卡被偷了。
Me han robado la tarjeta de crédito.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
您能冻结我的账户吗?
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
我需要补办一张卡。
Necesito una tarjeta nueva.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

我想要了解贷款信息。
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Vragen naar informatie over leningen
您能给我说说利率信息吗?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Vragen naar informatie over de rentevoet
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Vragen naar informatie over hypotheken
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
我正在考虑买第一套房子。
Me voy a comprar mi primera casa.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
这是我在购买的第二套房子。
Me voy a comprar una segunda residencia.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
我想要再抵押。
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
我想要评估我的抵押贷款。
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
我想要买一处房产出租。
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
我的年收入大概______。
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

我想要买一份保险。
Me gustaría contratar un seguro.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
家庭保险
seguro de hogar
Type verzekering
旅游保险
seguro de viaje
Type verzekering
人身保险
seguro de vida
Type verzekering
健康保险
seguro de salud
Type verzekering
汽车保险
seguro de coche
Type verzekering
宠物保险
seguro de mascotas
Type verzekering
失窃保险
seguro de robo
Type verzekering
抵押贷款保险
seguro hipotecario
Type verzekering
学生财物保险
seguro de bienes para estudiantes
Type verzekering
团体保险
seguro colectivo
Type verzekering
财产保险
seguro de bienes
Type verzekering
洪水保险
seguro de inundaciones
Type verzekering
火灾保险
seguro de incendios
Type verzekering
我的保险能保多久?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
请问我的保险多少钱?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Vragen hoeveel de verzekering kost