Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

我想要开一个银行账户。
Vorrei aprire un conto corrente.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
我想要注销我的银行账户。
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
请问我能在网上开户吗?
Posso aprire un conto corrente online?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
请问我能在手机上管理账户么?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
请问你们有哪些种类的银行账户?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
活期账户
conto corrente
Type bankrekening
储蓄账户
conto di risparmio
Type bankrekening
个人账户
conto personale
Type bankrekening
联名账户
conto cointestato
Type bankrekening
儿童账户
conto per bambini
Type bankrekening
外国货币账户
conto in valuta estera
Type bankrekening
商务账户
conto aziendale
Type bankrekening
学生账户
conto per studenti
Type bankrekening
请问有月费吗?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
请问国际转账的手续费是多少?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
请问我会有支票簿吗?
Riceverò un libretto degli assegni?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
储蓄利率是多少?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Vragen naar informatie over de spaarrente
您能如何防止我被诈骗?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
我丢失了我的信用卡。
Ho smarrito la mia carta di credito
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
我的信用卡被偷了。
La mia carta di credito è stata rubata
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
您能冻结我的账户吗?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
我需要补办一张卡。
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

我想要了解贷款信息。
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Vragen naar informatie over leningen
您能给我说说利率信息吗?
Qual è il tasso d'interesse?
Vragen naar informatie over de rentevoet
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Vragen naar informatie over hypotheken
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
我正在考虑买第一套房子。
Sto comprando la mia prima casa.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
这是我在购买的第二套房子。
Sto comprando una seconda proprietà.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
我想要再抵押。
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
我想要评估我的抵押贷款。
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
我想要买一处房产出租。
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
我的年收入大概______。
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

我想要买一份保险。
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
家庭保险
assicurazione sulla casa
Type verzekering
旅游保险
assicurazione viaggi
Type verzekering
人身保险
assicurazione sulla vita
Type verzekering
健康保险
assicurazione sanitaria
Type verzekering
汽车保险
assicurazione auto
Type verzekering
宠物保险
assicurazione per gli animali domestici
Type verzekering
失窃保险
assicurazione contro il furto
Type verzekering
抵押贷款保险
protezione mutuo
Type verzekering
学生财物保险
assicurazione sui beni degli studenti
Type verzekering
团体保险
polizza collettiva
Type verzekering
财产保险
assicurazione sui titoli di proprietà
Type verzekering
洪水保险
assicurazione contro le inondazioni
Type verzekering
火灾保险
assicurazione contro gli incendi
Type verzekering
我的保险能保多久?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
请问我的保险多少钱?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Vragen hoeveel de verzekering kost