Frans | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

我想要开一个银行账户。
Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
我想要注销我的银行账户。
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
请问我能在网上开户吗?
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
请问我能在手机上管理账户么?
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
请问你们有哪些种类的银行账户?
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
活期账户
compte courant
Type bankrekening
储蓄账户
compte d'épargne
Type bankrekening
个人账户
compte personnel
Type bankrekening
联名账户
compte commun
Type bankrekening
儿童账户
livret jeune
Type bankrekening
外国货币账户
compte en devise étrangère
Type bankrekening
商务账户
compte professionnel
Type bankrekening
学生账户
compte pour les étudiants
Type bankrekening
请问有月费吗?
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
请问国际转账的手续费是多少?
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
请问我会有支票簿吗?
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
储蓄利率是多少?
Quel est le taux d'intérêt ?
Vragen naar informatie over de spaarrente
您能如何防止我被诈骗?
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
我丢失了我的信用卡。
J'ai perdu ma carte bancaire.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
我的信用卡被偷了。
Ma carte bancaire a été volée.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
您能冻结我的账户吗?
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
我需要补办一张卡。
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

我想要了解贷款信息。
Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Vragen naar informatie over leningen
您能给我说说利率信息吗?
Quels sont les taux d'intérêt ?
Vragen naar informatie over de rentevoet
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Vragen naar informatie over hypotheken
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
我正在考虑买第一套房子。
J'achète ma première propriété.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
这是我在购买的第二套房子。
J’achète une seconde propriété.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
我想要再抵押。
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
我想要评估我的抵押贷款。
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
我想要买一处房产出租。
J'achète une propriété à mettre en location.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
我的年收入大概______。
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

我想要买一份保险。
Je voudrais souscrire à une assurance.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
家庭保险
assurance habitation
Type verzekering
旅游保险
assurance voyage
Type verzekering
人身保险
assurance vie
Type verzekering
健康保险
assurance maladie
Type verzekering
汽车保险
assurance auto
Type verzekering
宠物保险
assurance vétérinaire
Type verzekering
失窃保险
assurance vol
Type verzekering
抵押贷款保险
protection hypothécaire
Type verzekering
学生财物保险
assurance étudiant
Type verzekering
团体保险
assurance collective
Type verzekering
财产保险
assurance de biens
Type verzekering
洪水保险
assurance inondation
Type verzekering
火灾保险
assurance incendie
Type verzekering
我的保险能保多久?
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
请问我的保险多少钱?
Quel est le coût de l'assurance ?
Vragen hoeveel de verzekering kost