Duits | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

我想要开一个银行账户。
Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
我想要注销我的银行账户。
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
请问我能在网上开户吗?
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
请问我能在手机上管理账户么?
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
请问你们有哪些种类的银行账户?
Was für Kontotypen gibt es?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
活期账户
Girokonto
Type bankrekening
储蓄账户
Sparkonto
Type bankrekening
个人账户
Privatkonto
Type bankrekening
联名账户
Gemeinschaftskonto
Type bankrekening
儿童账户
Kinderkonto
Type bankrekening
外国货币账户
Konto für fremde Währungen
Type bankrekening
商务账户
Businesskonto
Type bankrekening
学生账户
Studentenkonto
Type bankrekening
请问有月费吗?
Fallen monatlich Gebühren an?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
请问国际转账的手续费是多少?
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
请问我会有支票簿吗?
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
储蓄利率是多少?
Wie ist der Zinssatz?
Vragen naar informatie over de spaarrente
您能如何防止我被诈骗?
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
我丢失了我的信用卡。
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
我的信用卡被偷了。
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
您能冻结我的账户吗?
Können Sie mein Konto sperren?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
我需要补办一张卡。
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

我想要了解贷款信息。
Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Vragen naar informatie over leningen
您能给我说说利率信息吗?
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Vragen naar informatie over de rentevoet
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Vragen naar informatie over hypotheken
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
我正在考虑买第一套房子。
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
这是我在购买的第二套房子。
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
我想要再抵押。
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
我想要评估我的抵押贷款。
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
我想要买一处房产出租。
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
我的年收入大概______。
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

我想要买一份保险。
Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
家庭保险
Hausratsversicherung
Type verzekering
旅游保险
Reiseversicherung
Type verzekering
人身保险
Lebensversicherung
Type verzekering
健康保险
Krankenversicherug
Type verzekering
汽车保险
KFZ-Versicherung
Type verzekering
宠物保险
Versicherung für Haustiere
Type verzekering
失窃保险
Diebstahlversicherung
Type verzekering
抵押贷款保险
Hypothekenversicherung
Type verzekering
学生财物保险
Studentenversicherung
Type verzekering
团体保险
Gruppenversicherung
Type verzekering
财产保险
Sachversicherung
Type verzekering
洪水保险
Flutschutzversicherung
Type verzekering
火灾保险
Brandschutzversicherung
Type verzekering
我的保险能保多久?
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
请问我的保险多少钱?
Was kostet die Versicherung?
Vragen hoeveel de verzekering kost