Thai | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Det framgår av ... att ...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Beschrijving van de basisgegevens
Enligt vad som framgår av ..., ...
จากที่เคยเห็นจาก...
Beschrijving van de basisgegevens
Uppgifterna verkar antyda att ...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Beschrijving van de basisgegevens
Siffrorna avslöjar att ...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Beschrijving van de basisgegevens
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Beschrijving van de basisgegevens
Några anmärkningsvärda resultat är ...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Resultaten från denna studie visar på att ...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... var positivt korrelerade med ....
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Som förutspått, ...
อย่างที่ทำนายไว้...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Statistiken visar att ...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Enligt statistiken ...
ตามสถิติ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Rent statistiskt sett ...
พูดอย่างสถิติ
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten