Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Det framgår av ... att ...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Beschrijving van de basisgegevens
Enligt vad som framgår av ..., ...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Beschrijving van de basisgegevens
Uppgifterna verkar antyda att ...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Beschrijving van de basisgegevens
Siffrorna avslöjar att ...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Beschrijving van de basisgegevens
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Beschrijving van de basisgegevens
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Resultaten från denna studie visar på att ...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... var positivt korrelerade med ....
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Som förutspått, ...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Statistiken visar att ...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Enligt statistiken ...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Rent statistiskt sett ...
Στατιστικά μιλώντας...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten