Esperanto | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Det framgår av ... att ...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Beschrijving van de basisgegevens
Enligt vad som framgår av ..., ...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Beschrijving van de basisgegevens
Uppgifterna verkar antyda att ...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Beschrijving van de basisgegevens
Siffrorna avslöjar att ...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Beschrijving van de basisgegevens
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Beschrijving van de basisgegevens
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Resultaten från denna studie visar på att ...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... var positivt korrelerade med ....
...estis pozitive korelaciita kun...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Som förutspått, ...
Kiel antaŭdiris,...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Statistiken visar att ...
La statistikoj montras, ke...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Enligt statistiken ...
Laŭ la statistiko...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Rent statistiskt sett ...
Statistike parolante...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten