Duits | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Det framgår av ... att ...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Beschrijving van de basisgegevens
Enligt vad som framgår av ..., ...
Wie ... zeigt, ...
Beschrijving van de basisgegevens
Uppgifterna verkar antyda att ...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Beschrijving van de basisgegevens
Siffrorna avslöjar att ...
Die Zahlen legen offen, dass...
Beschrijving van de basisgegevens
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Beschrijving van de basisgegevens
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Resultaten från denna studie visar på att ...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... var positivt korrelerade med ....
... korreliert positiv mit... .
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Som förutspått, ...
Wie prognostiziert, ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Statistiken visar att ...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Enligt statistiken ...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Rent statistiskt sett ...
Rein statistisch gesehen,...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten