Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

A partir de... se puede observar que...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Beschrijving van de basisgegevens
Como se puede ver en...
・・・・に見られるように、・・・・
Beschrijving van de basisgegevens
Los datos parecen sugerir que...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Beschrijving van de basisgegevens
La figuras revelan que...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Beschrijving van de basisgegevens
Con base en las figuras se puede notar que...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Beschrijving van de basisgegevens
Varios resultados relevantes fueron...
・・・・という注目すべき結果になった。
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Los resultados del presente estudio demuestran que...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... fue asociado positivamente con...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Como se predijo...
予想通り、・・・・
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Las estadísticas muestran que...
・・・・ということをこの統計は示している。
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Según las estadísticas,...
統計によると、・・・・
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Desde el punto de vista estadístico...
統計的に見て、・・・・
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten