Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Это можно предположить, исходя из того, что...
Det kan ses ud fra... at...
Beschrijving van de basisgegevens
Как можно заметить, исходя из..., ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Beschrijving van de basisgegevens
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Beschrijving van de basisgegevens
Цифровые данные обнаруживают, что...
Figurerne afslører at...
Beschrijving van de basisgegevens
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Beschrijving van de basisgegevens
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... хорошо сочеталось с ...
... var absolut korreleret med...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Как мы и предполагали...
Som forudset,...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Статистика показывает, что...
Statistikkerne viser at...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Согласно статистике...
I følge statistikkerne...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Статистиически...
Statistisk set...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten