Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Din faptul că...reiese...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Beschrijving van de basisgegevens
După cum putem observa din...,....
Come si può osservare da...., ...
Beschrijving van de basisgegevens
Datele par să sugereze faptul că...
I dati sembrano suggerire che...
Beschrijving van de basisgegevens
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
I grafici rivelano che...
Beschrijving van de basisgegevens
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Dal grafico si rende evidente che...
Beschrijving van de basisgegevens
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Alcuni dati degni di nota sono...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...a fost corelat pozitiv cu...
... è direttamente proporzionale a...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
După cum am anticipat,...
Come già annunciato...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Statisticile demonstrează faptul că...
La statistica mostra che...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Conform statisticilor...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Din punct de vedere statistic...
Parlando in termini statistici...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten