Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Pode ser visto de/do/da...que...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Beschrijving van de basisgegevens
Como pode ser observado em/no/na...
Jak można zauważyć na... , ...
Beschrijving van de basisgegevens
Os dados sugerem que...
Dane te zdają się sugerować, że...
Beschrijving van de basisgegevens
A figura revela que...
Dane wykazują, że...
Beschrijving van de basisgegevens
De acordo com as figuras, é evidente que...
Z danych wynika, że...
Beschrijving van de basisgegevens
Alguns números significativos foram...
Kilka godnych uwagi wyników...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Os resultados do presente estudo demostram que...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...foi positivamente correlacionado com...
...był dodatnio skorelowany z...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Como previsto,...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

As estatísticas mostram que...
Statystyki pokazują, że...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
De acordo com as estatísticas...
Według statystyk...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Estatisticamente falando...
Statystycznie rzecz biorąc...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten