Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Pode ser visto de/do/da...que...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Beschrijving van de basisgegevens
Como pode ser observado em/no/na...
Amint látható ....
Beschrijving van de basisgegevens
Os dados sugerem que...
Az adatok alapján ...
Beschrijving van de basisgegevens
A figura revela que...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Beschrijving van de basisgegevens
De acordo com as figuras, é evidente que...
Az ábrákon látható, hogy ...
Beschrijving van de basisgegevens
Alguns números significativos foram...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Os resultados do presente estudo demostram que...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...foi positivamente correlacionado com...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Como previsto,...
Ahogy várható volt ....
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

As estatísticas mostram que...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
De acordo com as estatísticas...
A statisztikák szerint ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Estatisticamente falando...
Statisztikai szempontból ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten