Portugees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Uit ... blijkt dat ...
Pode ser visto de/do/da...que...
Beschrijving van de basisgegevens
Zoals ... aantoont, ...
Como pode ser observado em/no/na...
Beschrijving van de basisgegevens
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Os dados sugerem que...
Beschrijving van de basisgegevens
De cijfers onthullen dat ...
A figura revela que...
Beschrijving van de basisgegevens
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Beschrijving van de basisgegevens
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Alguns números significativos foram...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... verhoudt zich positief tot ...
...foi positivamente correlacionado com...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Zoals voorspeld, ...
Como previsto,...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

De statistieken tonen aan dat ...
As estatísticas mostram que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Volgens de statistieken ...
De acordo com as estatísticas...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statistisch gezien ...
Estatisticamente falando...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten