Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Uit ... blijkt dat ...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Beschrijving van de basisgegevens
Zoals ... aantoont, ...
Come si può osservare da...., ...
Beschrijving van de basisgegevens
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
I dati sembrano suggerire che...
Beschrijving van de basisgegevens
De cijfers onthullen dat ...
I grafici rivelano che...
Beschrijving van de basisgegevens
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Dal grafico si rende evidente che...
Beschrijving van de basisgegevens
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Alcuni dati degni di nota sono...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... verhoudt zich positief tot ...
... è direttamente proporzionale a...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Zoals voorspeld, ...
Come già annunciato...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

De statistieken tonen aan dat ...
La statistica mostra che...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Volgens de statistieken ...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statistisch gezien ...
Parlando in termini statistici...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten