Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Uit ... blijkt dat ...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Beschrijving van de basisgegevens
Zoals ... aantoont, ...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Beschrijving van de basisgegevens
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Beschrijving van de basisgegevens
De cijfers onthullen dat ...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Beschrijving van de basisgegevens
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Beschrijving van de basisgegevens
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... verhoudt zich positief tot ...
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Zoals voorspeld, ...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

De statistieken tonen aan dat ...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Volgens de statistieken ...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statistisch gezien ...
Στατιστικά μιλώντας...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten