Esperanto | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Uit ... blijkt dat ...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Beschrijving van de basisgegevens
Zoals ... aantoont, ...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Beschrijving van de basisgegevens
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Beschrijving van de basisgegevens
De cijfers onthullen dat ...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Beschrijving van de basisgegevens
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Beschrijving van de basisgegevens
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... verhoudt zich positief tot ...
...estis pozitive korelaciita kun...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Zoals voorspeld, ...
Kiel antaŭdiris,...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

De statistieken tonen aan dat ...
La statistikoj montras, ke...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Volgens de statistieken ...
Laŭ la statistiko...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statistisch gezien ...
Statistike parolante...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten