Spaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
A partir de... se puede observar que...
Beschrijving van de basisgegevens
・・・・に見られるように、・・・・
Como se puede ver en...
Beschrijving van de basisgegevens
このデータはおそらく・・・・を示している。
Los datos parecen sugerir que...
Beschrijving van de basisgegevens
この図は・・・・ということを明らかにしている。
La figuras revelan que...
Beschrijving van de basisgegevens
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Con base en las figuras se puede notar que...
Beschrijving van de basisgegevens
・・・・という注目すべき結果になった。
Varios resultados relevantes fueron...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... fue asociado positivamente con...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
予想通り、・・・・
Como se predijo...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

・・・・ということをこの統計は示している。
Las estadísticas muestran que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
統計によると、・・・・
Según las estadísticas,...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
統計的に見て、・・・・
Desde el punto de vista estadístico...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten