Hindi | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
... से पता चलता है कि...
Beschrijving van de basisgegevens
・・・・に見られるように、・・・・
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Beschrijving van de basisgegevens
このデータはおそらく・・・・を示している。
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Beschrijving van de basisgegevens
この図は・・・・ということを明らかにしている。
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Beschrijving van de basisgegevens
このデータによると、・・・・ということは明白である。
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Beschrijving van de basisgegevens
・・・・という注目すべき結果になった。
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
予想通り、・・・・
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
・・・・の発見はXの論点と一致している。
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
この発見はXの主張を強固なものにしている。
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

・・・・ということをこの統計は示している。
ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
統計によると、・・・・
आकड़ों के अनुसार
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
統計的に見て、・・・・
आकड़ों के अनुसार
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten