Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Beschrijving van de basisgegevens
・・・・に見られるように、・・・・
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Beschrijving van de basisgegevens
このデータはおそらく・・・・を示している。
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Beschrijving van de basisgegevens
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Beschrijving van de basisgegevens
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Beschrijving van de basisgegevens
・・・・という注目すべき結果になった。
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
予想通り、・・・・
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

・・・・ということをこの統計は示している。
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
統計によると、・・・・
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
統計的に見て、・・・・
Στατιστικά μιλώντας...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten