Esperanto | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Beschrijving van de basisgegevens
・・・・に見られるように、・・・・
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Beschrijving van de basisgegevens
このデータはおそらく・・・・を示している。
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Beschrijving van de basisgegevens
この図は・・・・ということを明らかにしている。
La ciferoj malkaŝas, ke...
Beschrijving van de basisgegevens
このデータによると、・・・・ということは明白である。
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Beschrijving van de basisgegevens
・・・・という注目すべき結果になった。
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
・・・・は確かに・・・・と関係している。
...estis pozitive korelaciita kun...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
予想通り、・・・・
Kiel antaŭdiris,...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

・・・・ということをこの統計は示している。
La statistikoj montras, ke...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
統計によると、・・・・
Laŭ la statistiko...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
統計的に見て、・・・・
Statistike parolante...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten