Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Dall'osservazione dei dati si registra...
Uit ... blijkt dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
Come si può osservare da...., ...
Zoals ... aantoont, ...
Beschrijving van de basisgegevens
I dati sembrano suggerire che...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
I grafici rivelano che...
De cijfers onthullen dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
Dal grafico si rende evidente che...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
Alcuni dati degni di nota sono...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... è direttamente proporzionale a...
... verhoudt zich positief tot ...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Come già annunciato...
Zoals voorspeld, ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

La statistica mostra che...
De statistieken tonen aan dat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Volgens de statistieken ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Parlando in termini statistici...
Statistisch gezien ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten