Fins | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Dall'osservazione dei dati si registra...
... on nähtävissä, että...
Beschrijving van de basisgegevens
Come si può osservare da...., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Beschrijving van de basisgegevens
I dati sembrano suggerire che...
Aineisto viittaa siihen, että...
Beschrijving van de basisgegevens
I grafici rivelano che...
Luvut osoittavat, että...
Beschrijving van de basisgegevens
Dal grafico si rende evidente che...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Beschrijving van de basisgegevens
Alcuni dati degni di nota sono...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... è direttamente proporzionale a...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Come già annunciato...
Kuten ennustettu, ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

La statistica mostra che...
Tilastot näyttävät, että...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Tilastojen mukaan...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Parlando in termini statistici...
Tilastollisesti puhuen...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten