Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Dall'osservazione dei dati si registra...
Det kan ses ud fra... at...
Beschrijving van de basisgegevens
Come si può osservare da...., ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Beschrijving van de basisgegevens
I dati sembrano suggerire che...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Beschrijving van de basisgegevens
I grafici rivelano che...
Figurerne afslører at...
Beschrijving van de basisgegevens
Dal grafico si rende evidente che...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Beschrijving van de basisgegevens
Alcuni dati degni di nota sono...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... è direttamente proporzionale a...
... var absolut korreleret med...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Come già annunciato...
Som forudset,...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

La statistica mostra che...
Statistikkerne viser at...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Secondo quanto emerge dalla statistica...
I følge statistikkerne...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Parlando in termini statistici...
Statistisk set...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten