Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Det framgår av ... att ...
Beschrijving van de basisgegevens
Amint látható ....
Enligt vad som framgår av ..., ...
Beschrijving van de basisgegevens
Az adatok alapján ...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Beschrijving van de basisgegevens
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Siffrorna avslöjar att ...
Beschrijving van de basisgegevens
Az ábrákon látható, hogy ...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Beschrijving van de basisgegevens
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... var positivt korrelerade med ....
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Ahogy várható volt ....
Som förutspått, ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Statistiken visar att ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
A statisztikák szerint ...
Enligt statistiken ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statisztikai szempontból ...
Rent statistiskt sett ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten