Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Beschrijving van de basisgegevens
Amint látható ....
Come si può osservare da...., ...
Beschrijving van de basisgegevens
Az adatok alapján ...
I dati sembrano suggerire che...
Beschrijving van de basisgegevens
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
I grafici rivelano che...
Beschrijving van de basisgegevens
Az ábrákon látható, hogy ...
Dal grafico si rende evidente che...
Beschrijving van de basisgegevens
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Alcuni dati degni di nota sono...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... è direttamente proporzionale a...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Ahogy várható volt ....
Come già annunciato...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
La statistica mostra che...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
A statisztikák szerint ...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statisztikai szempontból ...
Parlando in termini statistici...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten