Frans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
On peut voir avec... que...
Beschrijving van de basisgegevens
Amint látható ....
Comme il peut être vu avec..., ...
Beschrijving van de basisgegevens
Az adatok alapján ...
Les informations semblent suggérer que...
Beschrijving van de basisgegevens
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Les chiffres révèlent que...
Beschrijving van de basisgegevens
Az ábrákon látható, hogy ...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Beschrijving van de basisgegevens
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Plusieurs résultats notables furent...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Une corrélation fut établie entre...et...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Ahogy várható volt ....
Comme prévu, ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Les statistiques montrent que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
A statisztikák szerint ...
Selon les statistiques...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statisztikai szempontból ...
Statistiquement parlant...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten