Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Det kan ses ud fra... at...
Beschrijving van de basisgegevens
Amint látható ....
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Beschrijving van de basisgegevens
Az adatok alapján ...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Beschrijving van de basisgegevens
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Figurerne afslører at...
Beschrijving van de basisgegevens
Az ábrákon látható, hogy ...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Beschrijving van de basisgegevens
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... var absolut korreleret med...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Ahogy várható volt ....
Som forudset,...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Statistikkerne viser at...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
A statisztikák szerint ...
I følge statistikkerne...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statisztikai szempontból ...
Statistisk set...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten