Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
从...可以看出...
Beschrijving van de basisgegevens
Amint látható ....
从...可以看出...
Beschrijving van de basisgegevens
Az adatok alapján ...
这些数据可以表明...
Beschrijving van de basisgegevens
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
数据表明...
Beschrijving van de basisgegevens
Az ábrákon látható, hogy ...
从这些数据可以看出...
Beschrijving van de basisgegevens
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
几个值得注意的结果是...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
目前研究结果表明...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
...的数字上升/下降/保持不变。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
与...有关的数据...上升/下降了
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
...和...呈正相关
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Ahogy várható volt ....
正如所预测的,...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
与X的发现一致,...和...呈正相关
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
统计数据显示...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
A statisztikák szerint ...
根据数据统计,...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
通过数据统计,可以看出...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statisztikai szempontból ...
据数据统计,...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
据统计数据,我们可以推测...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten