Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

... से पता चलता है कि...
Uit ... blijkt dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Zoals ... aantoont, ...
Beschrijving van de basisgegevens
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
आकड़ें दिखाते हैं कि...
De cijfers onthullen dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
... verhoudt zich positief tot ...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Zoals voorspeld, ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
De statistieken tonen aan dat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
आकड़ों के अनुसार
Volgens de statistieken ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
आकड़ों के अनुसार
Statistisch gezien ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten