Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Din faptul că...reiese...
Beschrijving van de basisgegevens
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
După cum putem observa din...,....
Beschrijving van de basisgegevens
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Datele par să sugereze faptul că...
Beschrijving van de basisgegevens
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Beschrijving van de basisgegevens
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Beschrijving van de basisgegevens
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
...a fost corelat pozitiv cu...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
După cum am anticipat,...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Statisticile demonstrează faptul că...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Conform statisticilor...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Στατιστικά μιλώντας...
Din punct de vedere statistic...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten