Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

On peut voir avec... que...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Beschrijving van de basisgegevens
Comme il peut être vu avec..., ...
・・・・に見られるように、・・・・
Beschrijving van de basisgegevens
Les informations semblent suggérer que...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Beschrijving van de basisgegevens
Les chiffres révèlent que...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Beschrijving van de basisgegevens
Au regard des chiffres, il est clair que...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Beschrijving van de basisgegevens
Plusieurs résultats notables furent...
・・・・という注目すべき結果になった。
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Les résultats de la présente étude démontrent que...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Une corrélation fut établie entre...et...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Comme prévu, ...
予想通り、・・・・
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Les statistiques montrent que...
・・・・ということをこの統計は示している。
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Selon les statistiques...
統計によると、・・・・
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Au regard des statistiques, on peut observer que...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statistiquement parlant...
統計的に見て、・・・・
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten