Arabisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

On peut voir avec... que...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Beschrijving van de basisgegevens
Comme il peut être vu avec..., ...
كما يبدو جليًّا من...، ...
Beschrijving van de basisgegevens
Les informations semblent suggérer que...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Beschrijving van de basisgegevens
Les chiffres révèlent que...
تكشف الأرقامُ أنّ...
Beschrijving van de basisgegevens
Au regard des chiffres, il est clair que...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Beschrijving van de basisgegevens
Plusieurs résultats notables furent...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Les résultats de la présente étude démontrent que...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Une corrélation fut établie entre...et...
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Comme prévu, ...
كما هو متقّع، ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Les statistiques montrent que...
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Selon les statistiques...
وفقاً للإحصائيّات...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Au regard des statistiques, on peut observer que...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statistiquement parlant...
من الناحية الإحصائيّة
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten