Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

... on nähtävissä, että...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Beschrijving van de basisgegevens
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Jak można zauważyć na... , ...
Beschrijving van de basisgegevens
Aineisto viittaa siihen, että...
Dane te zdają się sugerować, że...
Beschrijving van de basisgegevens
Luvut osoittavat, että...
Dane wykazują, że...
Beschrijving van de basisgegevens
Lukujen perusteella on selvää, että...
Z danych wynika, że...
Beschrijving van de basisgegevens
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Kilka godnych uwagi wyników...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...był dodatnio skorelowany z...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Kuten ennustettu, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Tilastot näyttävät, että...
Statystyki pokazują, że...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Tilastojen mukaan...
Według statystyk...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Tilastollisesti puhuen...
Statystycznie rzecz biorąc...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten