Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

... on nähtävissä, että...
Det kan ses ud fra... at...
Beschrijving van de basisgegevens
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Beschrijving van de basisgegevens
Aineisto viittaa siihen, että...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Beschrijving van de basisgegevens
Luvut osoittavat, että...
Figurerne afslører at...
Beschrijving van de basisgegevens
Lukujen perusteella on selvää, että...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Beschrijving van de basisgegevens
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... var absolut korreleret med...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Kuten ennustettu, ...
Som forudset,...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Tilastot näyttävät, että...
Statistikkerne viser at...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Tilastojen mukaan...
I følge statistikkerne...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Tilastollisesti puhuen...
Statistisk set...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten