Portugees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Pode ser visto de/do/da...que...
Beschrijving van de basisgegevens
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Como pode ser observado em/no/na...
Beschrijving van de basisgegevens
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Os dados sugerem que...
Beschrijving van de basisgegevens
La ciferoj malkaŝas, ke...
A figura revela que...
Beschrijving van de basisgegevens
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Beschrijving van de basisgegevens
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Alguns números significativos foram...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...estis pozitive korelaciita kun...
...foi positivamente correlacionado com...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Kiel antaŭdiris,...
Como previsto,...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

La statistikoj montras, ke...
As estatísticas mostram que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Laŭ la statistiko...
De acordo com as estatísticas...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statistike parolante...
Estatisticamente falando...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten