Fins | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Ĝi povas esti vidita de... tio...
... on nähtävissä, että...
Beschrijving van de basisgegevens
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Beschrijving van de basisgegevens
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Aineisto viittaa siihen, että...
Beschrijving van de basisgegevens
La ciferoj malkaŝas, ke...
Luvut osoittavat, että...
Beschrijving van de basisgegevens
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Beschrijving van de basisgegevens
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...estis pozitive korelaciita kun...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Kiel antaŭdiris,...
Kuten ennustettu, ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

La statistikoj montras, ke...
Tilastot näyttävät, että...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Laŭ la statistiko...
Tilastojen mukaan...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statistike parolante...
Tilastollisesti puhuen...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten