Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Ĝi povas esti vidita de... tio...
从...可以看出...
Beschrijving van de basisgegevens
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
从...可以看出...
Beschrijving van de basisgegevens
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
这些数据可以表明...
Beschrijving van de basisgegevens
La ciferoj malkaŝas, ke...
数据表明...
Beschrijving van de basisgegevens
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
从这些数据可以看出...
Beschrijving van de basisgegevens
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
几个值得注意的结果是...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
目前研究结果表明...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
...的数字上升/下降/保持不变。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
与...有关的数据...上升/下降了
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...estis pozitive korelaciita kun...
...和...呈正相关
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Kiel antaŭdiris,...
正如所预测的,...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

La statistikoj montras, ke...
统计数据显示...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Laŭ la statistiko...
根据数据统计,...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
通过数据统计,可以看出...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statistike parolante...
据数据统计,...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
据统计数据,我们可以推测...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten