Arabisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

It can be seen from… that…
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Beschrijving van de basisgegevens
As can be seen from…, …
كما يبدو جليًّا من...، ...
Beschrijving van de basisgegevens
The data would seem to suggest that…
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Beschrijving van de basisgegevens
The figures reveal that…
تكشف الأرقامُ أنّ...
Beschrijving van de basisgegevens
From the figures it is apparent that…
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Beschrijving van de basisgegevens
Several noteworthy results were…
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
The results of the present study demonstrate that…
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
The number of… has risen/fallen in correlation to…
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...was positively correlated with…
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
As predicted, …
كما هو متقّع، ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
This finding is consistent with X's contention that…
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
This finding reinforces X's assertion that…
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

The statistics show that…
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
According to the statistics…
وفقاً للإحصائيّات...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
When one looks at the statistics, one can see that…
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statistically speaking…
من الناحية الإحصائيّة
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten