Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Aus ... wird ersichtlich, dass...
Uit ... blijkt dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
Wie ... zeigt, ...
Zoals ... aantoont, ...
Beschrijving van de basisgegevens
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
Die Zahlen legen offen, dass...
De cijfers onthullen dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... korreliert positiv mit... .
... verhoudt zich positief tot ...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Wie prognostiziert, ...
Zoals voorspeld, ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
De statistieken tonen aan dat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Volgens de statistieken ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Rein statistisch gesehen,...
Statistisch gezien ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten