Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Det kan ses ud fra... at...
...'den görülebileceği üzere ...
Beschrijving van de basisgegevens
Hvilket kan ses ud fra..., ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Beschrijving van de basisgegevens
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Beschrijving van de basisgegevens
Figurerne afslører at...
Sayılar gösteriyor ki ...
Beschrijving van de basisgegevens
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Beschrijving van de basisgegevens
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... var absolut korreleret med...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Som forudset,...
Tahmin edildiği üzere ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Dette resultat styrker X's påstand om at...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Statistikkerne viser at...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
I følge statistikkerne...
İstatistiklere göre ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statistisk set...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten