Thai | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Det kan ses ud fra... at...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Beschrijving van de basisgegevens
Hvilket kan ses ud fra..., ...
จากที่เคยเห็นจาก...
Beschrijving van de basisgegevens
Det ser ud til at dataene foreslår at...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Beschrijving van de basisgegevens
Figurerne afslører at...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Beschrijving van de basisgegevens
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Beschrijving van de basisgegevens
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... var absolut korreleret med...
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Som forudset,...
อย่างที่ทำนายไว้...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Dette resultat styrker X's påstand om at...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Statistikkerne viser at...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
I følge statistikkerne...
ตามสถิติ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statistisk set...
พูดอย่างสถิติ
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten