Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Det kan ses ud fra... at...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Beschrijving van de basisgegevens
Hvilket kan ses ud fra..., ...
・・・・に見られるように、・・・・
Beschrijving van de basisgegevens
Det ser ud til at dataene foreslår at...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Beschrijving van de basisgegevens
Figurerne afslører at...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Beschrijving van de basisgegevens
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Beschrijving van de basisgegevens
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
・・・・という注目すべき結果になった。
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... var absolut korreleret med...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Som forudset,...
予想通り、・・・・
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Dette resultat styrker X's påstand om at...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Statistikkerne viser at...
・・・・ということをこの統計は示している。
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
I følge statistikkerne...
統計によると、・・・・
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statistisk set...
統計的に見て、・・・・
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten