Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Det kan ses ud fra... at...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Beschrijving van de basisgegevens
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Beschrijving van de basisgegevens
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Beschrijving van de basisgegevens
Figurerne afslører at...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Beschrijving van de basisgegevens
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Beschrijving van de basisgegevens
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... var absolut korreleret med...
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Som forudset,...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Statistikkerne viser at...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
I følge statistikkerne...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statistisk set...
Στατιστικά μιλώντας...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten