Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Det kan ses ud fra... at...
It can be seen from… that…
Beschrijving van de basisgegevens
Hvilket kan ses ud fra..., ...
As can be seen from…, …
Beschrijving van de basisgegevens
Det ser ud til at dataene foreslår at...
The data would seem to suggest that…
Beschrijving van de basisgegevens
Figurerne afslører at...
The figures reveal that…
Beschrijving van de basisgegevens
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
From the figures it is apparent that…
Beschrijving van de basisgegevens
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Several noteworthy results were…
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
The results of the present study demonstrate that…
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... var absolut korreleret med...
...was positively correlated with…
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Som forudset,...
As predicted, …
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
This finding is consistent with X's contention that…
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Dette resultat styrker X's påstand om at...
This finding reinforces X's assertion that…
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Statistikkerne viser at...
The statistics show that…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
I følge statistikkerne...
According to the statistics…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
When one looks at the statistics, one can see that…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statistisk set...
Statistically speaking…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten