Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

从...可以看出...
...'den görülebileceği üzere ...
Beschrijving van de basisgegevens
从...可以看出...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Beschrijving van de basisgegevens
这些数据可以表明...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Beschrijving van de basisgegevens
数据表明...
Sayılar gösteriyor ki ...
Beschrijving van de basisgegevens
从这些数据可以看出...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Beschrijving van de basisgegevens
几个值得注意的结果是...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
目前研究结果表明...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

...的数字上升/下降/保持不变。
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
与...有关的数据...上升/下降了
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...和...呈正相关
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
正如所预测的,...
Tahmin edildiği üzere ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
这一发现和X的论点是一致的,即...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
此发现进一步确认X的主张,即...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
与X的发现一致,...和...呈正相关
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

统计数据显示...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
根据数据统计,...
İstatistiklere göre ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
通过数据统计,可以看出...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
据数据统计,...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
据统计数据,我们可以推测...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten