Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

从...可以看出...
To může být vidět z..., že...
Beschrijving van de basisgegevens
从...可以看出...
Jak je možno vidět z..., ...
Beschrijving van de basisgegevens
这些数据可以表明...
Zdá se, že údaje naznačují...
Beschrijving van de basisgegevens
数据表明...
Čísla ukazují, že...
Beschrijving van de basisgegevens
从这些数据可以看出...
Z údajů je zřejmé, že...
Beschrijving van de basisgegevens
几个值得注意的结果是...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
目前研究结果表明...
Výsledky této studie ukazují, že...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

...的数字上升/下降/保持不变。
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
与...有关的数据...上升/下降了
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...和...呈正相关
...pozitivně koreloval(a) s...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
正如所预测的,...
Jak se dalo předpokládat,...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
这一发现和X的论点是一致的,即...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
此发现进一步确认X的主张,即...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
与X的发现一致,...和...呈正相关
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

统计数据显示...
Dané statistiky ukazují, že...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
根据数据统计,...
Podle daných statistických údajů...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
通过数据统计,可以看出...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
据数据统计,...
Statisticky řečeno...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
据统计数据,我们可以推测...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten